Ik vind het fijn dat ik zelf kan bepalen hoe laat ik opsta en eet.
Bewoonster Oudewater

Wie hier niet went, went nergens.
Bewoner Waalwijk

Uw medewerkers van Futura hebben met tranen in hun ogen mij gecondoleerd, dat vind ik zo mooi, ze gaven echt om mijn moeder waren zo betrokken.
O.J.

De overgang naar Futura was groot: tijd voor bewoners; geen overbodige tijdverspilling aan administratie, een oase aan rust en een gezellige sfeer! Dit alles gaf mij weer plezier in het werk.
Medewerkster uit Waalwijk

Er wordt individueel gekeken naar wat nodig is. Ons familielid ervaart vrijheid.
Mantelzorger Waalwijk

Ik wil onze dank uitspreken aan Futura, haar zorgteam en de bewoners, voor de fijne tijd met warme contacten en liefdevolle verzorging die onze vader in Futura is geboden.
B.Z.

Wat ik voornamelijk koester zijn de momenten dat ik met de bewoners een praatje kon maken, en dat ik daar gewoon de tijd voor kon nemen. Het menselijk contact is belangrijk in de zorg die je geeft, en bij Futura Zorg staat dit voorop.
Oud medewerkster Futura

Zeer persoonlijk, zeer mensgericht.
Mantelzorger F.

Zorgen

In onze Futurahuizen is 24 uur per dag zorg beschikbaar. Het individuele zorgplan vormt de basis voor de begeleiding, verzorging en ondersteuning. In het zorgplan, dat wij in overleg met de bewoner en naasten vormgegeven, wordt vastgelegd op welke wijze het zorgteam de dagelijkse zorg aanbiedt en met welke specifieke wensen en behoeften rekening moet worden gehouden. Door de flexibiliteit van onze zorg kan ingesprongen worden op een veranderende zorgbehoefte. In het zorgplan worden ook afspraken gemaakt omtrent eventuele begeleiding en bewaking van de door artsen voorgeschreven medicatie en vindt er zo nodig afstemming plaats met de huisarts en andere behandelaars. Eventuele afspraken met medici worden vastgelegd en bewaakt.

Het zorgplan biedt tevens informatie over de levensstijl en levensloop waar onze medewerkers uiteraard rekening mee houden. Daarbij is ook aandacht voor het voortzetten van hobby’s.

Een belangrijk onderdeel van het zorgplan vormt de verbinding met familie en verwanten. Voor de begeleiding en ondersteuning geldt het uitgangspunt van het zo veel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’.

Het zich prettig voelen van de bewoner staat bij ons voorop en daarom is er ook veel aandacht voor mogelijke eenzaamheid en/of depressiviteit. Er zijn diverse mogelijkheden om medebewoners te ontmoeten, bijvoorbeeld in de ruime gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast worden er in ieder Futurahuis met regelmaat activiteiten georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een creatieve workshop, gym, muziek of een wandeling en dat geheel vrijblijvend. Want de bewoners zijn niet verplicht om aan de activiteiten deel te nemen.

Onze medewerkers zijn professioneel en bekwaam om begeleidende taken en zorgtaken uit te voeren. Voorbehouden handelingen als medicijntoediening worden gedaan door bevoegde medewerkers. Onze medewerkers bieden persoonlijke aandacht en ondersteunen bewoners waar nodig bij hun persoonlijke hygiëne zoals wassen, aan- en uitkleden, douchen, toiletgang, haar-, gebits- en nagelverzorging.

Vergroot lettertype
Vergroot contrast: