Het Futura Zorg Kwaliteitsverslag en -plan

Futura Zorg werkt met Kwaliteit@, een kwaliteitssysteem gericht op wonen en welzijn voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Kwaliteit@ wordt door o.a. het IGJ gezien als keurmerk voor zorginstellingen. De 10 bewonerbeloften van Kwaliteit@ vormen de rode draad in ons kwaliteitsplan en- verslag. Het welzijn van onze bewoners staat voorop en dat is dan ook het vertrekpunt van onze zorg.

Wij hebben het kwaliteitsverslag over 2022 en het kwaliteitsplan voor 2023 samengevoegd in één document. U kunt dit hier downloaden en lezen.