AFTRAP PROJECT ‘DE KUNST VAN…’ BIJ FUTURA ZORG IN OUD-BEIJERLAND

Futura Zorg heeft een kleinschalige woonzorgvoorzieningen die tegemoet komen aan de persoonlijke wensen en zorgbehoefte van ouderen die enerzijds nog redelijk kunnen functioneren en anderzijds een zorgbehoefte kennen.

Een onderdeel van onze missie is dat onze bewoners zich thuis voelen en daarom streven wij naar een prettige, veilige en vertrouwde leefomgeving, stimuleren we het onderhouden van sociale contacten en geven wij onze bewoners de ruimte om datgene te blijven doen wat ze nog kunnen.

Om onze locaties, waar ook ouderen met dementie wonen, nog prettiger en veiliger te maken en tegelijkertijd ook meer eigenheid te geven, gaan wij met hulp van de Holland Art Groep gemeenschappelijke ruimtes van alle Futurahuizen van wandprints en canvas doeken voorzien. De aftrap van dit project heeft onlangs plaats gevonden in Oud-Beijerland. Omdat het Futurahuis het huis is van onze bewoners, hebben deze een belangrijke inbreng in de keuze van de wandprints en canvas doeken. In Oud-Beijerland hebben de bewoners gekozen voor kunstwerken van Haagse Meesters. De wandprints en canvas doeken zijn heel goed ontvangen door alle bewoners alsook door overige bij de opening aanwezige genodigden.

We gaan dit project uiteraard vervolgen waarbij de bewoners van het Futurahuis in Nieuwveen als volgende aan de beurt zijn.

Collage kunstwerken