Corona maatregelen Futura Zorg

In alle Futurahuizen waren reeds de nodige maatregelen getroffen om het risico op een uitbraak van het Coronavirus zo veel als mogelijk te beperken. Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte van maandag 16 maart jl. hebben wij besloten elk bezoek van buitenaf tot nader order aan al onze Futurahuizen te verbieden.

Helaas zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid dan deze: de bescherming van onze bewoners én medewerkers heeft onze allerhoogste prioriteit. Wij willen elk risico tot besmettingsgevaar uitsluiten.

Wij zijn ons bewust van de impact van deze maatregel en gaan er van uit dat ook u de noodzakelijkheid hiervan inziet.

Met de juiste instelling, betrokkenheid en inzet van ons allemaal, slaan wij ons hier doorheen. Saamhorigheid helpt ons allen verder nu.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich wenden tot de locatiebeheerder van het betreffende Futurahuis of deze stellen via e-mail (info@futurazorg.nl).