Geslaagde start van bouw Futurahuis in Ter Aar

Futura Zorg biedt wonen en leven voor ouderen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor maximaal 17 tot 23 bewoners. Hierbij staat een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal. Op 16 november is door mevrouw De Ridder, wethouder ruimtelijke ordening, wonen & volkshuisvesting, energietransitie en natuur & landschap van de gemeente Nieuwkoop, het officiële startsein gegeven voor de bouw van de 8e locatie van Futura Zorg.

In aanwezigheid van vele genodigden en geïnteresseerden heeft de wethouder de laatste paal geslagen waarna gezamenlijk het glas is geheven op een succesvolle bouw.

Wij vinden contacten tussen jong en oud heel belangrijk. Door jong en oud met elkaar in contact te brengen, slaan we een brug tussen generaties en ontstaat een bijzondere chemie met onderling begrip en wederzijds respect.  In dat kader is tijdens de officiële start van de bouw door een vertegenwoordiging van Stichting Koffie & Zo alsook door enkele kinderen van basisschool De Vaart een start gemaakt met de creatie van een mozaïek fauteuil. De mozaïek fauteuil wordt tijdens de bouw ondergebracht bij basisschool De Vaart. Daar kunnen de leden van Stichting Koffie & Zo samen met de basisschoolkinderen de fauteuil in alle rust verder afmaken. De fauteuil krijgt uiteindelijk een speciale plaats in de tuin van het Futurahuis in Ter Aar. Tijdens de opening van het Futurahuis zal het eindresultaat officieel worden onthuld.

Het 8eFuturahuis zal haar deuren in het 4e kwartaal van 2023 openen. Meer informatie over wonen en werken bij Futura Zorg in Ter Aar vindt u op www.futurazorg.nl.