Jong ontmoet oud in Ter Aar

Futura Zorg biedt wonen en leven voor ouderen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor maximaal 17 tot 23 bewoners. Hierbij staat een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal.
Op 16 november wordt door mevrouw De Ridder, wethouder ruimtelijke ordening, wonen & volkshuisvesting, energietransitie en natuur & landschap van de gemeente Nieuwkoop, het officiële startsein gegeven voor de bouw van de 8e locatie van Futura Zorg. Het 8e Futurahuis wordt gebouwd in Ter Aar en zal haar deuren in het 4e kwartaal van 2023 openen.

Omdat wij groot belang hechten aan een goede, veilige maar vooral ook gezellige woonomgeving voor onze bewoners, zoeken wij vanaf het begin bouw verbinding met de direct omwonenden en lokale instanties om samen initiatieven te ontplooien. Ook vinden wij contacten tussen jong en oud heel belangrijk. Door jong en oud met elkaar in contact te brengen, slaan we een brug tussen generaties en ontstaat een bijzondere chemie met onderling begrip en wederzijds respect.

In dat kader zal tijdens de officiële start van de bouw door een vertegenwoordiging van Stichting Koffie & Zo alsook door enkele kinderen van basisschool De Vaart een start worden gemaakt met de creatie van een mozaïek fauteuil. De mozaïek fauteuil wordt na de start van de bouw ondergebracht bij basisschool De Vaart. Daar kunnen leden van Stichting Koffie & Zo samen met de basisschoolkinderen de fauteuil in alle rust verder afmaken. De fauteuil krijgt uiteindelijk een speciale plaats bij het Futurahuis in Ter Aar. Tijdens de opening van het Futurahuis zal het eindresultaat officieel worden onthuld.

Meer informatie over Futura Zorg en de bouw van het Futurahuis in Ter Aar vindt u hier.