Leren, verbeteren en innoveren

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’.

Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

Ook Futura Zorg heeft als doel de kwaliteit van haar zorg op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten op welke punten wij goed scoren en waar wij ons verder kunnen ontwikkelen. Daarom nemen alle Futura locaties in 2019 deel aan het programma  ‘Waardigheid en trots op locatie’. De scan ‘Waardigheid en trots op locatie’ zal ons inzicht geven in welke mate onze zorg voldoet aan de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het levert ons een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten waarmee wij kwaliteitsverbeteringen kunnen realiseren.