Locatiebeheerder Oud-Beijerland

Voor het Futurahuis in Oud-Beijerland zoeken wij een stevige, ondernemende en zorgzame locatiebeheerder.

Wat biedt Futura Zorg?
Futura Zorg speelt in op de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen en zorg waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Zij richten zich daarbij in beginsel op alle ouderen met een (toenemende) fysieke beperking en/of (afnemende) fysieke/geestelijke kracht. Deze groep ouderen kan nog veel zelf maar tegelijkertijd is er sprake van een zodanige situatie dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Zij hebben behoefte gekregen aan beschut/beschermend wonen met dagelijkse begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, daar waar nodig.

Hoe ziet een Futurahuis er uit?
Futura Zorg heeft op dit moment vijf Futurahuizen verspreid over de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, namelijk in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud-Beijerland en Boskoop. Het is de nadrukkelijke ambitie van Futura om te groeien in de komende jaren, middels de bouw van meerdere nieuwe Futurahuizen in Nederland. Binnen een Futurahuis biedt Futura Zorg ouderen een veilige en comfortabele woonomgeving in een kleinschalige en huiselijke setting met maximaal 17 tot 21 bewoners, waaronder ook echtparen. Bewoners beschikken over een eigen appartement, naast verschillende algemene ruimtes en voorzieningen. Naast de verzorging, begeleiding en verpleging, die dag en nacht op locatie beschikbaar is, wordt er dagelijks vers gekookt, wordt de was en de strijk voor en met de bewoners gedaan, vinden er allerlei activiteiten plaats, maar is er ook de nodige rust voor de bewoners in het Futurahuis, indien gewenst.

Het vierde Futurahuis in Oud-Beijerland is begin 2017 geopend. Dit Futurahuis biedt plaats aan 17 bewoners. Voor deze locatie is Futura op zoek naar een locatiebeheerder.Hij/zij is verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en optimale dienstverlening aan (kwetsbare) ouderen op de locatie.

De functie
Wat houdt de functie van locatiebeheerder in?
De locatiebeheerder geeft leiding aan het zorgteam van het Futurahuis en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de kwaliteit van wonen, zorg en leven. De locatiebeheerder en medewerkers geven samen invulling aan de zorg die dag en nacht beschikbaar is. Deze zorg wordt in overleg met de bewoner en naasten vormgegeven, waarbij wordt ingespeeld op de veranderende zorgvragen. Daarbij staat een zo lang mogelijke instandhouding van de zelfstandigheid hoog in het vaandel. De locatiebeheerder is functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, financieel beleid en zorgbeleid binnen de door Futura Zorg afgegeven kaders. De locatiebeheerder heeft bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen deze kaders. 

Denk aan:

 • Kwaliteit van woonklimaat
 • Kwaliteit van zorgverlening
 • Begeleiding van medewerkers
 • Goede communicatie binnen de locatie, tussen medewerkers, met bewoners en diens familie
 • Beheer van de locatie en toegewezen middelen
 • Samen met het zorgteam reageren op de zorgvraag van de bewoners
 • Uiting geven aan het vraaggericht werken zoals Futura Zorg dat ambieert: klantvriendelijkheid en servicegerichtheid, zowel naar bewoners als diens familie en mantelzorgers
 • Zorgdragen voor continuïteit in de dagelijkse voortgang van werkzaamheden
 • Zorgdragen voor de administratieve zaken
 • Zorgdragen voor goede externe contacten binnen de gemeenschap waar het Futurahuis is gevestigd
 • Zorgdragen voor een algehele deugdelijke bedrijfsvoering zowel kwalitatief als ook financieel


Wie wij zoeken
De locatiebeheerder die wij zoeken, is een stevige manager, die gewend is leiding te geven aan teams (zowel zorg als facilitair). Ook kennis van de bedrijfskundige kant van het runnen van een locatie is een must. Omdat van de locatiebeheerder verwacht wordt dat hij/zij zo’n 8 tot 12 uur meewerkt in de zorg is een BIG-registratie een vereiste (overige 24 uur voor managementtaken). Het is verder van belang dat de nieuwe locatiebeheerder fulltime beschikbaar is, passie heeft voor de oudere medemens met een hulpvraag en zeer flexibel is. Het is wenselijk dat je je verbindt aan het huis, de locatie, de omgeving en de mensen om je heen. Je kunt goed omgaan met feedback en kan de juiste hulpvragen stellen. Het is een pré als je uit de regio Oud-Beijerland komt of de cultuur kent.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Deze functie biedt de unieke kans om je eigen verzorgingshuis/verpleeghuis te kunnen runnen,met een ruime vrijheid van eigen handelen binnen de kaders die door Futura Zorg worden gehanteerd. Als Locatiebeheerder draag je binnen de context van Futura een grote verantwoordelijkheid voor de locatie, je ontvangt leiding van de directeur en je geeft zelf leiding aan ongeveer 25 medewerkers. Deze fulltime functie is ingeschaald op FWG60.

Reactie en informatie
Wij hebben Selma Koegler (selma@voor.nl) van VOOR gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Voordat zij kandidaten uitnodigt voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maakt zij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag je motivatiebrief en actueel CV. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning. Reageren kan via het reactieformulier op de website van VOOR.