Update bezoekbeleid en nieuwe inhuizingen Futura Zorg

Per 15 juni is het bezoekbeleid voor Futura Zorg weer verruimd. Zo mogen vanaf 15 juni, naast slechts één vast persoon per bewoner, ook andere personen onze bewoners komen bezoeken, is tuinvisite mogelijk en mogen bewoners onder bepaalde voorwaarden een wandeling maken. De bewoners en familieleden zijn door de locatiebeheerder(s) geïnformeerd over deze verruiming. Voor zover de situatie bij de Futurahuizen het toelaat, zullen wij het bezoekbeleid stap voor stap steeds verder uitbreiden.

Door deze nieuwe verruiming staan wij ook weer open voor nieuwe inhuizingen, zij het onder bepaalde voorwaarden. Wij kunnen onder meer nieuwe bewoners verwelkomen bij onze Futurahuizen in Oudewater, Waalwijk, Boskoop, Oud-Beijerland en Den Bosch. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de locatiebeheerder(s) van het betreffende Futurahuis.

De tuin in Nieuwveen is reeds ingericht om bezoek te ontvangen