Update bezoekbeleid en nieuwe inhuizingen

Per 1 juli vindt verdere versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Daardoor kunnen de restricties aan het ontvangen van bezoek aan onze bewoners binnen Futura grotendeels vervallen. Als zorgaanbieder blijven wij echter onverkort verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers. Bij deze verantwoordelijkheid past derhalve nog steeds een gestructureerde en weloverwogen versoepeling van de maatregelen. Ook al ontstaat er meer en meer ruimte, er moet nog steeds afstand bewaard blijven. Want juist door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar…

Bezoek aan bewoners van onze Futurahuizen vindt altijd op voorafgaande afspraak plaats. De bezoeker neemt dus vooraf telefonisch contact op met betreffende locatie om het bezoek af te stemmen.

Ook met deze nieuwe verruiming staan wij nog steeds open voor nieuwe inhuizingen op de meeste van onze locaties. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de locatiebeheerder(s) van het betreffende Futurahuis.