Update bezoekbeleid Futura Zorg

Tijdens de persconferentie van 19 mei jl. is een tweetal datums genoemd voor versoepeling van het bezoek aan verpleeghuizen, te weten: 25 mei en 15 juni. Vanaf 25 mei mogen sommige verpleeghuizen, ná goedkeuring en afstemming met de regionale GGD, zeer beperkt bezoek (gaan) toelaten volgens de regels van de eerder gedane proef. Vanaf 15 juni is het vervolgens het streven dat alle verpleeghuizen aan alle gestelde voorwaarden kunnen voldoen en dus het toelaten van het bezoek ook volledig conform de regels van de eerder gedane proef en het daaruit voortvloeiende beleid c.q. richtlijnen vanuit overheid en (regionale) GGD kunnen handelen.

Futura Zorg wil zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het verruimen van het bezoek binnen haar locaties en hierin ook niet té overhaast gaan beslissen. Lang niet alles is al voldoende duidelijk op dit gebied. Het precieze beleid vanuit de overheid is nog niet definitief vastgelegd. Dit wordt de komende dagen verwacht. Tot slot zullen ook wij eerst nog onze goedkeuring vanuit de (regionale) GGD moeten verkrijgen vooraleer wij onze bezoekregeling daadwerkelijk kunnen verruimen.

Gezien bovenstaande én het feit dat Futura Zorg nog flink wat zaken moet voorbereiden en ook moet afstemmen met zowel diverse instanties alsook met familie van haar bewoners, is besloten om uiterlijk 2 juni of zoveel eerder als mogelijk onze locaties, binnen de geldende voorwaarden en voorschriften, open te willen stellen voor bezoek aan onze bewoners. Dit alles wel op een zeer beperkte schaal.

De locatiebeheerders zullen de komende tijd de familie van de bewoners nader informeren en concrete afspraken met hen maken over hoe de uitvoering er in de daadwerkelijke praktijk uit kan en zal gaan zien. Bezoek gaat alleen afspraak en na screening op locatie. En ook hier geldt thans ook de regel; per bewoner één vaste bezoeker, voor 1x per week.