Update Corona Futura Zorg

Het zijn voor ons als Futura Zorg bijzondere tijden. Bewoners, familie, medewerkers, locatiebeheerders en bestuur hebben een vrij heftige tijd achter de rug. De afgelopen periode hebben we binnen Futura samen veel vragen moeten beantwoorden zoals: Hoe gaan we om met …? Wat doen we als …? Waar halen we voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen vandaan? Hoe en waar kunnen wij medewerkers (laten) testen ? Hoe maken en houden wij het contact tussen bewoners en familie, ondanks de vanuit overheidswege opgelegde beperkingen, toch enigszins mogelijk? Wat brengt deze onzekere situatie verder nog met zich mee? Hoe delen we samen onze bezorgdheid over alles?

Ter beantwoording van al deze vragen overleggen de locatiebeheerders en het bestuur zeer intensief waarbij telkens de laatste ontwikkelingen met elkaar worden besproken en nieuwe maatregelen en/of richtlijnen worden bepaald. Op basis van deze overleggen worden ons beleid en onze maatregelen regelmatig (opnieuw) vastgesteld. Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM en beleid vanuit de overheid.

Inmiddels lijkt de situatie enigszins gestabiliseerd te zijn. De locatiebeheerders en het bestuur zijn zich thans aan het voorbereiden op een mogelijke versoepeling waar door de overheid over wordt gesproken. Ook hierin worden de richtlijnen van het RIVM en het beleid vanuit de overheid gevolgd.

Het blijft voorlopig nog aanpassen voor ons allemaal. De bewoners en medewerkers zijn heel erg dankbaar voor de steun die zij tot op heden hebben mogen ontvangen. Wij hebben grote waardering voor het werk dat onze medewerkers met veel betrokkenheid en warmte voor onze bewoners uitvoeren.