Update Datalek ONS Nedap

In oktober hebben wij op deze website een bericht geplaatst over een landelijk incident dat bij Nedap ONS heeft plaatsgevonden en waarbij onder meer documenten van bewoners van Futura Zorg (en bij een groot aantal collega zorgorganisaties) uit het ECD zijn gedownload. Behoort u tot één van de getroffen bewoners/vertegenwoordigers dan bent u persoonlijk geïnformeerd. Het politieonderzoek is nog gaande maar wij kunnen het volgende al wel delen.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de gedownloade documenten verder zijn verspreid. Toch adviseren wij u om alert te zijn op vreemde berichtgeving vanuit instanties als bijvoorbeeld banken of overheden. Als iemand kwaad in de zin heeft dan lukt dat vaak ook. U kunt het deze persoon alleen maar lastiger maken door onder andere wachtwoorden met regelmaat te wijzigen, alert te blijven op vreemde berichten of telefoontjes en niet klakkeloos op hyperlinks te klikken of persoonsgegevens te pas en te onpas delen met anderen.

Op onze website plaatsen we de laatste berichtgeving en houden wij onze bewoners en hun naasten op de hoogte van de bevindingen uit het onderzoek naar het eventuele misbruik van de bestanden. Bewoners en hun naasten met vragen kunnen deze stellen aan hun locatiebeheerder of kunnen hun vragen sturen naar privacy@futurazorg.nl.