Wonen, zorgen, leven

Onze royale één- en tweepersoons appartementen hebben een eigen pantry en badkamer. De appartementen zijn van alle gemakken voorzien en hebben een verhoogd wooncomfort door het gebruik van domotica. Maaltijden worden dagelijks vers bereid en ook de schoonmaak en het wassen van kleding wordt door ons zelf verzorgd. Bewoners beschikken over de privacy van hun eigen appartement maar hebben ook de gelegenheid met andere bewoners in gesprek te gaan en gelijkgestemden te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de koffie in de gemeenschappelijke huiskamer of in de besloten tuin. Omdat bewoners dicht in de eigen omgeving blijven wonen, kunnen familieleden en vrienden makkelijk op bezoek komen.

Omdat eigen regie bij ons voorop staat, bepalen bewoners veel zelf. Wij kijken vooral naar wat onze bewoners nog zelf kunnen. Wij stimuleren hen actief mee te doen in de dagelijkse bezigheden. Willen bewoners bijvoorbeeld meehelpen met koken, tuinieren of het doen van de was, dan is daar alle ruimte voor!  Daarnaast worden er in ieder Futurahuis met regelmaat activiteiten georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een creatieve workshop, gym, muziek of een wandeling en dat geheel vrijblijvend. Want de bewoners zijn niet verplicht om aan de activiteiten deel te nemen.

Zorg op maat

Onze liefdevolle en respectvolle zorg is 24 uur per dag beschikbaar. Het individuele zorgplan vormt de basis voor de begeleiding, verzorging en ondersteuning. In het zorgplan, dat wij in overleg met de bewoner en naasten vormgegeven, wordt vastgelegd op welke wijze het zorgteam de dagelijkse zorg aanbiedt en met welke specifieke wensen en behoeften rekening moet worden gehouden. Door de flexibiliteit van onze zorg kan ingesprongen worden op een veranderende zorgbehoefte. In het zorgplan worden ook afspraken gemaakt over eventuele begeleiding en bewaking van de door artsen voorgeschreven medicatie en vindt er zo nodig afstemming plaats met de huisarts en andere behandelaars. Eventuele afspraken worden vastgelegd en bewaakt.

Het zorgplan biedt ook informatie over de levensstijl en levensloop waar onze medewerkers uiteraard rekening mee houden. Daarbij is ook aandacht voor het voortzetten van hobby’s.

Persoonlijke aandacht

Een belangrijk onderdeel van het zorgplan vormt de verbinding met familie en verwanten. Voor de begeleiding en ondersteuning geldt het uitgangspunt van het zo veel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’.

Onze medewerkers zijn professioneel en bekwaam om begeleidende taken en zorgtaken uit te voeren. Voorbehouden handelingen als medicijntoediening worden gedaan door bevoegde medewerkers. Onze medewerkers bieden persoonlijke aandacht en ondersteunen bewoners waar nodig bij hun persoonlijke hygiëne.

© Copyright - Futura Zorg