Futura Zorg levert sinds 2023 haar zorgdiensten voor de locaties Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Boskoop, Den Bosch en Ter Aar via de financieringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor de locaties Oud-Beijerland en Someren verwachten wij medio 2024 de overstap van PGB naar VPT te maken. Wat betekent de overstap van PGB naar VPT voor u? Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen hierover.

Wat betekent Persoonsgebonden budget (PGB)?
U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U mag zelf kiezen hoe u deze zorg geleverd wil hebben. Bij Persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf bij welke PGB-organisatie u de zorg inkoopt, u sluit een zorgovereenkomst met deze organisatie, u maakt afspraken over de zorg, u regelt de betalingen en u houdt zelf de administratie bij. Futura Zorg stapt volledig over op VPT en het zal op termijn niet meer mogelijk zijn om op basis van PGB bij ons te wonen. Uiteraard bent u van harte welkom op basis van VPT!

Wat betekent Volledig Pakket Thuis (VPT)?
U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U mag zelf kiezen hoe u deze zorg geleverd wil hebben. Kiest u niet voor een Persoonsgebonden budget, dan kiest u voor Zorg in Natura (ZIN). Volledig Pakket Thuis (VPT) is een leveringsvorm van Zorg in Natura (ZIN). Bij Volledig Pakket Thuis (VPT) kiest u voor een organisatie die een contract met het zorgkantoor heeft. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de totale zorg (verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding) en daarnaast eten, drinken en schoonmaak. Doordat deze organisatie en het zorgkantoor een contract met elkaar hebben, regelen zij onderling de betalingen en de administratie. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Waarom gaat Futura Zorg over op VPT?
De overgang naar VPT biedt Futura Zorg de volgende voordelen:

 • Ontlasten bewoner en gewaarborgde hulp van administratieve regel- en verantwoordingsdruk;
 • Betere toegang tot zorgnetwerken en samenwerkingsverbanden;
 • Grip op kwalitatieve en financiële afspraken met het zorgkantoor;
 • Continuïteit geldstromen;
 • Aanspraak kunnen doen op compensatieregelingen;
 • Samenwerking met het zorgkantoor en andere zorgaanbieders bij aangaan uitdagingen in de branche, zoals arbeidsmarkt problematiek, innovaties in de zorg en complexer wordende problematiek van de langer thuiswonende oudere.

Stapt iedere locatie van Futura Zorg over op VPT?
Ja, de locaties Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Boskoop, Den Bosch en Ter Aar zijn in 2023 overgestapt op VPT. Naar verwachting stappen de locaties Oud-Beijerland en Someren in 2024 over op VPT.

Wat is het voordeel voor mij als ik overstap op VPT?

 • Geen PGB-administratie meer;
 • Het aanvragen van een herindicatie bij het CIZ vergt veel minder administratieve handelingen;
 • Geen ‘bewust-keuze-gesprek’ en verantwoordingsgesprekken met het zorgkantoor meer;
 • Toezicht en controle op de zorgfinanciering ligt bij het zorgkantoor conform de wettelijk gestelde eisen. Futura Zorg legt daarover rechtstreeks verantwoording af aan het zorgkantoor.

Wat is het effect van de overstap naar VPT op de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage die u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is bij VPT hoger. Dit komt doordat kosten voor eten, drinken en schoonmaak niet in het PGB tarief en wel in het VPT-tarief vallen. U betaalt deze kosten bij een PGB in het woon-service tarief aan Futura Zorg. U ontvangt daarom na de overstap van PGB naar VPT een compensatie hiervoor op uw woon-service tarief.

Heb ik ook bij VPT recht op de vrij besteedbare ruimte?
Nee, deze vervalt. Bij Zorg in Nature (ZIN) is er geen vrije ruimte beschikbaar.

Wijzigt mijn indicatie bij de overstap van PGB naar VPT?
Nee, uw indicatie blijft hetzelfde. Op uw indicatiebesluit staat ook of u de indicatie verzilvert via een Persoonsgebonden budget (PGB) of via Volledig Pakket Thuis (VPT), daarom ontvangt u mogelijk een nieuw indicatiebesluit waarin de leveringsvorm is aangepast.

Wijzigt er iets in de aandacht voor mijn welzijn of de zorg die ik nu ontvang?
Nee, aandacht voor uw welzijn staat bij Futura Zorg altijd hoog in het vaandel, ongeacht de financieringsvorm. U zult in uw dagelijks leven bij Futura Zorg niets merken van de overgang naar Volledig Pakket Thuis (VPT). Ook de afspraken ten aanzien van de zorg blijven hetzelfde.

Wat is de rol van het zorgkantoor?
Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg (Wlz) bij u in de regio. Het zorgkantoor sluit contracten met zorgaanbieders in uw regio en maakt afspraken met hen over de kwaliteit en de betaling van de zorg. Uw woonplaats bepaalt met welk zorgkantoor u te maken heeft. Afhankelijk van locatie van het Futurahuis waar u woont heeft u te maken met het volgende zorgkantoor:

 • Locatie Oudewater – Zorgkantoor Zilveren Kruis
 • Locatie Waalwijk – Zorgkantoor VGZ
 • Locatie Boskoop – Zorgkantoor Zorg & Zekerheid
 • Locatie Nieuwveen – Zorgkantoor Zorg & Zekerheid
 • Locatie Oud-Beijerland – Zorgkantoor CZ
 • Locatie Den Bosch – Zorgkantoor VGZ
 • Locatie Someren – Zorgkantoor CZ
 • Locatie Ter Aar – Zorgkantoor Zorg & Zekerheid

Verandert er iets aan mijn zorgverzekering?
Iedere inwoner in Nederland heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De kosten hiervan worden gedekt met uw zorgverzekering. U bent vrij om te kiezen tussen de verschillende zorgverzekeraars en de verschillende pakketten die zij aanbieden. De Zorgverzekeringswet (Zvw) staat los van de Wet langdurige zorg (Wlz). De overgang van Persoonsgebonden Budget (PGB) naar Volledig Pakket Thuis (VPT) heeft dus geen effect op uw zorgverzekering.

Wat wordt van mij verwacht bij de overstap van PGB naar VPT?
Ten eerste bespreekt u bij uw locatiebeheerder op welk moment de overstap van Persoonsgebonden budget naar Volledig Pakket Thuis (VPT) gaat plaatsvinden. Ten tweede geeft u in het PGB portaal aan vanaf welke datum het PGB wordt beëindigd. Ten derde geeft u bij het zorgkantoor in uw regio aan dat u overstapt van PGB naar VPT. Het zorgkantoor zal u dan verder informeren over de benodigde stappen. Vaak betreft dit enkel het invullen van een kort aanmeldformulier met uw persoonsgegevens; we hebben u immers minder administratieve regeldruk beloofd!