Algemene vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Heeft u ook een algemene brochure?

Ja zeker, deze kunt u hier downloaden.

Kan ik een Futurahuis bezichtigen?

Wij leiden u graag rond in één van onze Futurahuizen. Voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de locatiebeheerder van het Futurahuis waar uw voorkeur naar uitgaat.

Is er een wachtlijst?

Er is vaak wel sprake van een wachtlijst. Hoe lang deze is, varieert vaak maandelijks. Wij adviseren u om contact op te nemen met de locatiebeheerder van het betreffende Futurahuis.

Welke Wlz-indicatie heb ik nodig om bij Futura Zorg te kunnen wonen?

Om in aanmerking te komen voor het wonen in een Futurahuis, heeft u een Wlz-indicatie nodig met zorgprofiel 4 of hoger en dient u te voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden (in- en exclusiecriteria).

Download de brochure van het CIZ met informatie over een Wet langdurige zorg (Wlz-)indicatie of bezoek de website van het CIZ.

Wat zijn de kosten voor het wonen in een Futurahuis?

Wonen en zorg zijn gescheiden. Dit houdt in dat de zorg gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg. De huur van een appartement inclusief de woon- en servicekosten worden door de bewoner zelf betaald. Daarnaast wordt er vanuit de overheid een eigen bijdrage opgelegd. Deze verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie.

Wat valt er onder de woon- en servicekosten?

De kosten zijn afhankelijk van de financieringsvorm (PGB of VPT). Informeer hier naar bij de locatiebeheerder van het betreffende Futurahuis.

Komen bewoners van een Futurahuis in aanmerking voor huurtoeslag?

Conform wet- en regelgeving komen bewoners van een Futurahuis niet in aanmerking voor huurtoeslag.

© Copyright - Futura Zorg