Wie zijn wij

Wij zijn Futura Zorg. Wij bieden wonen en zorg in een kleinschalige setting. Onze bewoners kunnen vaak nog veel zelf maar tegelijkertijd is er sprake van een situatie dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Kwaliteit van leven staat bij ons voorop. Dat betekent onder meer dat een zo lang mogelijk regie over het eigen leven centraal staat. Met daar waar nodig, dagelijkse begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Door de kleinschaligheid voelt wonen bij ons veilig en vertrouwd, bijna net als thuis.

Het ontstaan van Futura Zorg
Het oorspronkelijke idee van wat nu Futura Zorg is, komt uit de koker van de directeur van een aannemersbedrijf. In 2011 was hij op zoek naar een verpleeghuis voor zijn moeder en werd daarbij geconfronteerd met de reguliere zorg, waar alles aanbodgericht en op grote schaal ging. Dat kwam de kwaliteit van de zorg in zijn ogen niet ten goede. Hij schijnt letterlijk gezegd te hebben: ‘dat doe ik mijn moeder niet aan!’. De oorspronkelijke oprichter was dan ook van mening dat het anders kon. En zo ontstond het plan voor een kleinschalig en kwalitatief maar ook betaalbaar woonconcept: Futura Zorg. Het idee achter de kleinschaligheid was dat het sterk zou bijdragen aan de kwaliteit van leven. Bewoners zouden bij Futura Zorg de eigen regie behouden over hun leven. Wonen staat centraal, met professionele zorg in de direct nabijheid. Dat noemde hij ‘de menselijke maat’. Hij voegde de daad bij het woord en in 2014 werd de eerste locatie van Futura Zorg geopend in Oudewater. Het woonconcept is er nog steeds en anno 2022 bestaat Futura Zorg uit 8 locaties, is een 9e locatie in ontwikkeling en staat er aanvullend nog een locatie op de rol.

Alhoewel er best wel wat veranderd is, is de kleinschaligheid en ‘de menselijke maat’ bij Futura Zorg in al die jaren niet verloren gegaan.

© Copyright - Futura Zorg