Klachten

Tevredenheid van onze bewoners staat hoog in het vaandel. Gelukkig ontvangen wij zelden klachten. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan gaan we daar zorgvuldig mee om. We spannen ons in om de onvrede van de bewoner weg te nemen en het vertrouwen te herwinnen. Daarnaast trekken wij hier lering uit en evalueren wij wat er niet goed is gegaan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Komt een bewoner er niet uit met de medewerker en/of locatiebeheerder dan kan er contact worden opgenomen met de directie van Futura Zorg. Ook kan een bewoner ervoor kiezen om de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Futura Zorg is aangesloten bij branchevereniging SPOT. Deze vereniging voorziet in een gratis klachtenfunctionaris waar u terecht kunt met uw klacht. Het toepasselijke klachtenreglement kunt u hier downloaden.

Tot slot kunt u ook een formele klacht indienen bij een geschilleninstantie. Futura Zorg is – via SPOT – aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Het klachtenreglement van Stichting Zorggeschil kunt u hier downloaden.

© Copyright - Futura Zorg