Met meerdere locaties verspreid over Nederland, bieden wij wonen en zorg aan ouderen waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Wij hebben kleinschalige woonzorg-voorzieningen voor maximaal 17 tot 23 bewoners. Vooral in (kleine) gemeentes en kernen in de nabijheid van de oorspronkelijke woonomgeving van ouderen. Kwaliteit van leven van de bewoners staat bij ons voorop. Wij hebben dit vertaald naar 10 bewonerbeloften. Elke dag willen wij deze voor onze bewoners waarmaken. In onze brochure leest u meer over deze bewonerbeloften.

Waarom de 10 bewonerbeloften?

Bij Futura Zorg staat kwaliteit van leven van onze bewoners voorop. Dit is ook ons uitgangspunt geweest bij de keuze voor onze kwaliteitsmethodiek; Kwaliteit@. Kwaliteit@ is een concept dat organisaties handvatten biedt om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk van een kleinschalige zorgaanbieder, met 10 bewonerbeloften en bijbehorende werkmethodieken. Van oudsher spreekt men in de branche van ‘Zorg & Welzijn’.

De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen het welzijn van de bewoners als vertrekpunt en spreken dan ook over ‘Welzijn & Zorg’, waarbij eigen regie en autonomie centraal staan. Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners. De zorg speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook de huishouding, activiteitenbegeleiders en bijvoorbeeld de kok dragen daaraan bij. Kortom, iedereen die werkzaam is bij Futura Zorg! Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van kwaliteit in het dagelijks leven van onze bewoners.

Bewoners, vertegenwoordigers van bewoners, medewerkers, vrijwilligers; alle betrokkenen weten wat ze mogen verwachten, kunnen dit toetsen en zijn bepalend in het beantwoorden van de vraag of er kwaliteit wordt geleverd. Deze kwaliteitsvisie is geconcretiseerd in 10 bewonerbeloften die vanuit de bedoeling de kwaliteit niet achteraf, maar al aan de voorkant bepalen.

Bewoners en bezoekers weten daardoor wat ze kunnen en mogen verwachten van Futura Zorg. We doen het samen!

Met uitzondering van de nieuwste locatie van Futura Zorg in Ter Aar, zijn alle locaties lid van de coöperatieve Kwaliteit@ U.A. Meer informatie over Kwaliteit@ vindt u op www.welzijnindezorg.nl.

© Copyright - Futura Zorg