Collage kunstwerken

AFTRAP PROJECT ‘DE KUNST VAN…’ BIJ FUTURA ZORG IN OUD-BEIJERLAND

Futura Zorg heeft een kleinschalige woonzorgvoorzieningen die tegemoet komen aan de persoonlijke wensen en zorgbehoefte van ouderen die enerzijds nog redelijk kunnen functioneren en anderzijds een zorgbehoefte kennen. Een onderdeel van onze missie is dat onze bewoners zich thuis voelen en daarom streven wij naar een prettige, veilige en vertrouwde leefomgeving, stimuleren we het onderhouden […]

BOUW FUTURAHUIS SOMEREN GESTART

Op donderdag 8 juli 2021 heeft Theo Maas, wethouder Sociaal Domein bij de gemeente Someren, het startsein gegeven voor de bouw van het 7e Futurahuis. Onder toeziend oog van de vele direct omwonenden, Amvest LCF, Futura Zorg, de bouwpartners en overige genodigden, heeft wethouder Maas het bouwbord van Futura Zorg Someren onthuld. Na de onthulling […]

Kwaliteitsverslag 2020

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vastgesteld door het Zorginstituut, beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Zorginstellingen leveren in dit kader, naast allerlei specifieke kwaliteitsindicatoren direct naar het zorginstituut, jaarlijks ook een eigen kwaliteitsverslag op over het voorgaande jaar. Zo ook Futura Zorg. Hiermee dragen wij bij aan het beschikbaar maken van informatie voor […]