Doelgroep

Onze ambitie is om wonen en zorg toegankelijk en betaalbaar te laten en blijven zijn voor alle ouderen met een modaal inkomen of hoger.

De kosten voor het wonen in een Futurahuis betaalt een bewoner zelf uit eigen middelen. De kosten voor de zorg worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Via de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Om te kunnen wonen bij Futura Zorg, heeft u een Wlz-indicatie nodig, met Zorgprofiel 4 of hoger. De Wlz-indicatie maakt het mogelijk om de zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg. De zorgindicatie wordt afgegeven door zorginstanties en/of deskundige vertegenwoordigers (CiZ/gemeente/wijkverpleging).

Wij werken met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Voor het aanvragen van een Wlz-indicatie en het verkrijgen van een Persoons Gebonden Budget, bieden wij u graag de nodige begeleiding.

© Copyright - Futura Zorg