Cliëntenraad

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft ook Futura Zorg een cliëntenraad aangesteld. De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van Futura Zorg en bewaakt de kwaliteit van de zorg. De leden adviseren het bestuur bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld bij investeringen of aanpassingen in het beleid. Ook geeft de cliëntenraad het bestuur advies over onderwerpen die onze bewoners raken. Op de locatie hebben wij een bewonersraad, een overleg van en voor de bewoners waar o.l.v. de locatiebeheerder wordt gesproken over de dagdagelijkse zaken. Wij streven ernaar om vanuit alle locaties een afvaardiging in de cliëntenraad te hebben.

Via e-mail kunt u contact opnemen met de cliëntenraad van Futura Zorg.
Het e-mailadres is clientenraad@futurazorg.nl

© Copyright - Futura Zorg