Even voorstellen: Oud-Beijerland

Marieke Agterberg, locatiemanager Futura Zorg Oud-Beijerland

In 1985 ben ik in de zorg begonnen als verpleegkundige.  Naast het werken in ziekenhuizen, particuliere thuis- en kraamzorg en verpleeghuizen, heb ik een tiental jaren als ondernemer een bedrijf in zorgbemiddeling gerund dat voornamelijk palliatieve thuiszorg en wijkzorg leverde. Inmiddels vervul ik al lange tijd management- en leidinggevende functies. Met al deze ervaring in de zorg, staat voor mij het volgende heel hoog in het vaandel: warmte, vertrouwen, aandacht, veiligheid, respect, duidelijkheid en zorgzaamheid bieden en zaken goed regelen. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is groot; je kunt er blind van uitgaan dat ik mijn gemaakte afspraken nakom.

Mijn uitgangspunt als verpleegkundige is altijd geweest om te proberen een voorstelling te maken hoe het is om afhankelijk van zorg of hulp te moeten zijn. Hoe zou ik dan willen dat er met mij en mijn naasten omgegaan wordt?

Ik vind het dan ook belangrijk om een band met bewoners en diens familie op te bouwen; weten wat mensen bezighoudt en van daaruit samen kijken naar wat ze nodig hebben. Zorg aan onze bewoners verlenen en ze proberen een fijne dag te bezorgen met een geweldig team van gedreven, deskundige en enthousiaste medewerkers, op een fijne woonplek waar iedereen ook het warme nest-gevoel mag ervaren.

© Copyright - Futura Zorg