Even voorstellen: Den Bosch

Jacqueline Noorbergen, locatiebeheerder Futurahuis Den Bosch

Jacqueline heeft sinds haar jeugd al passie voor de zorg. Haar hele werkbare leven werkt zij al in de zorg. Sinds 2004 heeft Jacqueline met veel plezier gewerkt als zelfstandig ondernemer waarbij zij verschillende verpleeghuizen heeft mogen begeleiden bij het op orde brengen van de kwaliteit van de zorgverlening. En toen kwam Futura Zorg op haar pad. Jacqueline: “Wat mij raakte bij de eerste kennismaking met Futura Zorg waren de 10 bewonerbeloften die Futura Zorg aan elke bewoner doet. Het centrale uitgangspunt bij Futura Zorg is dat elke bewoner de eigen manier van leven zo veel als mogelijk in stand kan houden in een woonomgeving waar hij/zij zich prettig voelt. Het zijn de basiswaarden waar ik gedurende mijn loopbaan voor heb gestaan en voor ben gegaan.”

Sinds augustus 2022 werkt Jacqueline bij het Futurahuis in in Den Bosch. Samen met een gemotiveerd team van medewerkers ondersteunt en begeleidt zij de bewoners waar nodig en zorgen zij voor een aangenaam woon- en leefklimaat.

© Copyright - Futura Zorg