Open Huis Futura Den Bosch goed bezocht

Alhoewel het Futurahuis in Den Bosch nog niet volledig af is, heeft Futura Zorg twee dagen Open Huis verzorgd op 27 en 28 september 2019.

Beide dagen zijn goed bezocht door onder meer direct omwonenden, toekomstige bewoners & medewerkers. Zij hebben kunnen zien wat wij bouwen en welke mogelijkheden het Futurahuis toekomstige bewoners en medewerkers kan bieden. Heeft u het Open Huis gemist? Geen nood, eind 2019 opent het Futurahuis haar deuren en bent u welkom om alsnog een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie over het Futurahuis in Den Bosch kunt u direct contact opnemen met locatiebeheerder Toon Christiaens.

 

Marieke Agterberg

Nieuwe locatiebeheerder Futurahuis Oud-Beijerland

Per 1 oktober 2019 verwelkomen wij Marieke Agterberg als locatiebeheerder bij het Futurahuis in Oud-Beijerland. Marieke stelt zich hieronder graag kort aan u voor:

Marieke AgterbergRuim 35 geleden ben ik in de zorg begonnen als verpleegkundige.  Inmiddels vervul ik bijna 25 jaar management- en leidinggevende functies. Naast het werken in ziekenhuizen, particuliere thuis- en kraamzorg en verpleeghuizen, heb ik een tiental jaren als ondernemer een bedrijf in zorgbemiddeling gerund dat voornamelijk palliatieve thuiszorg en wijkzorg leverde. Tot voor kort ben ik als zorgmanager werkzaam gewerkt in een kleinschalig verpleeghuis in Rotterdam waar jonge mensen met progressieve, complexe aandoeningen wonen.

Met al deze ervaring in de zorg, staat voor mij het volgende heel hoog in het vaandel: warmte, vertrouwen, aandacht, veiligheid, respect, duidelijkheid en zorgzaamheid bieden en zaken goed regelen. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is groot; je kunt er blind van uitgaan dat ik mijn gemaakte afspraken nakom.

Mijn uitgangspunt als verpleegkundige is altijd geweest om te proberen een voorstelling te maken hoe het is om afhankelijk van zorg of hulp te moeten zijn. Hoe zou ik dan willen dat er met mij en mijn naasten omgegaan wordt?

Ik vind het dan ook belangrijk om een band met bewoners en diens familie op te bouwen; weten wat mensen bezighoudt en van daaruit samen kijken naar wat ze nodig hebben. Zorg aan bewoners verlenen met een team van gedreven, deskundige en enthousiaste zorgverleners, op een plek waar iedereen ook het warme nest-gevoel mag ervaren.

Met vriendelijke groet,
Marieke Agterberg

 

Buurtbewoners Someren maken kennis met Futura

In 2020 verwacht Futura Zorg haar 7e Futurahuis te openen aan de Geldestraat 11 in de gemeente Someren. Dit nieuwe Futurahuis biedt 17 alleenstaande ouderen én 3 senioren-echtparen de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en tegelijkertijd verzekerd te zijn van de benodigde zorg en begeleiding, indien dit nodig is.

Tijdens een inloopavond afgelopen 18 juni in het gemeenschapshuis De Weijers te Someren hebben (direct) omwonenden, belangstellenden en Futura Zorg elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en nader kennis met elkaar kunnen maken. Futura heeft eenieder aanwezig zo persoonlijk mogelijk geïnformeerd over de komst van het Futurahuis in Someren, nadere toelichting gegeven, schetsen en plattegronden getoond en ook allerlei vragen hopelijk naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Namens de gemeente Someren zelf waren ook de wethouders Schoolmeesters (Ruimtelijke Ordening) en Maas (Zorg) aanwezig. De belangstelling bleek erg groot, niet alleen vanuit direct omwonenden maar ook vanuit mogelijk toekomstige bewoners en medewerkers. De komst van het Futurahuis werd goed ontvangen door de aanwezigen, zo leek het algemene beeld.

 

Kwaliteitsverslag 2018

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, vastgesteld door het Zorginstituut, beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Zorginstellingen leveren in dit kader, naast allerlei specifieke kwaliteitsindicatoren direct naar het zorginstituut, jaarlijks ook een eigen kwaliteitsverslag op over het voorgaande jaar. Zo ook Futura Zorg. Hiermee dragen wij bij aan het beschikbaar maken van informatie voor cliënten in de verpleeghuiszorg in het kader van kwaliteit.

U kunt ons kwaliteitsverslag hier downloaden.

B&W bezoeken het Futurahuis in Boskoop

Vrijdag 10 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders een bezoek gebracht aan het Futurahuis in Boskoop. Zij hebben diverse bewoners bezocht en gesproken in hun appartement. De burgemeester en wethouders zijn erg enthousiast over het concept van Futura Zorg. Het is meer dan duidelijk dat dit concept voorziet in een behoefte van burgers van Boskoop en Alphen aan den Rijn. Meer weten? Bezoek www.futurazorg.nl.

Leren, verbeteren en innoveren

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’.

Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie.

Ook Futura Zorg heeft als doel de kwaliteit van haar zorg op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten op welke punten wij goed scoren en waar wij ons verder kunnen ontwikkelen. Daarom nemen alle Futura locaties in 2019 deel aan het programma  ‘Waardigheid en trots op locatie’. De scan ‘Waardigheid en trots op locatie’ zal ons inzicht geven in welke mate onze zorg voldoet aan de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het levert ons een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten waarmee wij kwaliteitsverbeteringen kunnen realiseren.